A LA RECHERCHE DU GROOVE PERDU (364) Nihon ongaku à couper au koto 1

28 06 21 | À La Recherche Du Groove Perdu

PLAYLIST

 1. Kimio Eto – Koto Music
 2. Kimio Eto – Koto music 2
 3. Kouta Katsurato – shima no musume
 4. Kouta Katsurato – Asu ha otachika
 5. Kouta Katsurato – ooshima okesa
 6. Kenji Endo – Curry rice
 7. Sachiko Kanenobu – Anata Kara toku e
 8. Takeshi Teraushi and his blue jeans – jirocho sangokushi
 9. Toshiko Yonekawa – Soran Bushi
 10. Takeo Yamashita – A touch of japanese tone
 11. Tadaaki Misago & Tokyo Cuban boys – Jongara reggae
 12. Jiro Inagaki ans his soul media – That’s how i feel
 13. Jiro Inagaki ans his soul media – Cool breeze
 14. Masaru Imada Trio – Green Caterpillar
 15. Rinsyoe Kida & Akira Ishikawa – Tsugaru Jongara Bushi
 16. Mihoru Muraoka – Take 5
 17. Pecker – Kylyn
 18. Joe Yamanaka and the Wailers – I’m a stranger
 19. Ajate – Okamin
L'émission parle de : - - - - - - - - -